Pneumoftiziologija

Odeljenje pneumoftiziologije

NAČELNIK ODELJENJE:

Dr Nataša Vučetić

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODELJENJA:

Đenđi Jurišić

LEKARI KOJI RADE NA ODELJENJU:

Dr Nataša Vučetić
Dr Tamara Vislavski

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Tonometar
EKG aparat
Puls-oksimetar
Glucoso metar
Autoklav
Koncentrator kiseonika
Inhalatori
Aspirator
Dozatori za centralni kiseonik

 

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU NA ODELJENJU:

Pregled, prijem i obrada bolesnika
Uzimanje potrebnih analiza i podataka o bolesniku
Sprovođenje lečenja i nege hospitalizovanih bolesnika

 

>

 

RADNO VREME ODELJENJA: 00-24

VREME POSETE: 14:00-16:00

KONTAKT TELEFON:

Lekari:
021/705-200 lokal 20
021/705-200 lokal 23

Medicinske sestre:
021/705-200 lokal 25