Neurologija

Odeljenje neurologije

NAČELNIK ODELJENJA:

Dr Cveta Roganović, specijalista neurologije

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODELJENJA:

Angela Matkovski

LEKARI KOJI RADE NA ODELJENJU:

Dr Cveta Roganović, specijalista neurologije
Dr Dejan Jurišić, specijalista neurologije
Dr Ana Škorić, specijalista neurologije
Dr Vladimir Drašković, specijalista neurologije
Dr Jelena Elezović Vasiljević, lekar na specijalizaciji

 

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Aparat za dopler snimanje krvnih sudova vrata

Aparat za elektromiografiju (EMNG)

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU NA ODELJENJU:

Prijem i zbrinjavanje urgentnih neuroloških bolesnika
Prijem neuroloških bolesnika radi dijagnostike i lečenja

 

 

RADNO VREME ODELJENJA: 00-24

VREME POSETE: 14:00-16:00

KONTAKT TELEFON: 021/7954-584