Pedijatrija

Pedijatrija

NAČELNIK ODELJENJA:

Dr Blagoje Marković – pedijatar, kardiolog i dijabetolog

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODELJENJA:

Milosava Šuškavčević

LEKARI KOJI RADE NA ODELJENJU:

Dr Blagoje Marković – pedijatar, kardiolog i dijabetolog
Dr Bratislav Kažić – pedijatar
Dr Mirjana Adamović – lekar na specijalizaciji
Dr Jelena Stevović – lekar na specijalizaciji

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

EKG aparat
Inhalatori
UZ aparat
Aspirator

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Pregledi
Konsultativni pregledi
Opservacije
Bolničko lečenje – pedijatrijskih bolesnika do 18 godina

>

 

RADNO VREME ODELJENJA ILI AMBULANTE: 00-24h

VREME POSETE: 14:00-16:00

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-621