Anestezija sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom

Anestezija sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom

NAČELNIK ODELJENJA:

Jovović dr Stana – anesteziolog

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODELJENJA:

Božović Branislava

LEKARI KOJI RADE NA ODELJENJU

Jovović dr Stana – anesteziolog
Zundanović Volić dr Vidosava – anesteziolog
Cvejić dr Dragana – anesteziolog
Uljarević dr Boris – anesteziolog
Marić dr Andrijana – upravnik SZMD, anesteziolog
Japundžić dr Nikola – lekar na specijalizaciji

 

ANESTETIČARI KOJI RADE U SLUŽBI:

Stojiljković Dragan
Andrić Dragiša
Vujačić Zorica
Trubint Ana
Herceg Marko

Pešalj Dobrila – vms
Božović Branislava – vms
Radović Bojana

MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARI U JIL:

Tamaši – Horvat Hajnalka – terapeutska sestra
Marčetić Dragana
Ljumović Puzić Milica
Peruničić Biljana
Despotović Suzana
Stojanović Kristina
Barčik Beata
Radaković Danijela
Gogolak Livia
Milosavljević Jelena
Dragičević Milan
Đerđ Marta
Tomić Tamara
Dostić Aleksandar
Radinović Jelena

 

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Operacione sale
Aparati za anesteziju
Monitori
Defibrilatori
Setovi za otežanu intubaciju
Fiberoptički laringoskop

Jedinica intenzivnog lečenja :
Centralni monitoring sa 8 monitora
Infuzione pumpe
Injektomati
Respiratori
Aspiratori
Aparati za torakalnu drenažu
Auto – puls
Defibrilator
Pumpe za enteralnu ishranu

 

Soba za buđenje :
Monitor
Respirator

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU NA ODELJENJU:

Rad na odeljenju intenzivnog lečenja
Rad u operacionim salama
Anestezija za hirurške procedure
Rad u anesteziološkoj ambulanti – priprema i procena pacijenata pre operacije
Lečenje i nadzor pacijenata u postoperativnom periodu
Praćenje i lečenje vitalno ugroženih pacijenata
Anestezija za dijagnostičke procedure

 


 

RADNO VREME ODELJENJA: 00 – 24h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-568