Medicinske službe

Medicinske službe

Medicinska služba Broj telefona Detalji
Anestezija sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom 021/795-4-568 Detalji
Fizikalna medicina i rehabilitacija 021/795-4-537 Šalter Detalji
021/795-4-554 Služba
Ginekologija 021/795-4-619 Ginekologija Detalji
021/795-4-618 Porodilište
Hirurgija 021/795-4-576 Glavna sestra Detalji
021/795-4-578 Pult
Neurologija 021/795-4-584 Detalji
Oftamologija 021/795-4-584 Detalji
ORL 021/795-4-584 Detalji
Ortopedija 021/795-4-536 – Lekarska soba Detalji
Pedijatrija 021/795-4-621 Detalji
Služba za mikrobiologiju sa parazitologijom 021/795-4-620 Detalji
021/795-4-531
Urološko odeljenje 021/795-4-617 Detalji