Odeljenje za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima – Transfuziologija

Odeljenje za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima

NAČELNIK ODELJENJA:

Dr Mirjana Nakov – specijalista transfuziologije

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODELJENJA:

Miluša Mišović – viša medicinska sestra – transfuziološki tehničar

LEKARI KOJI RADE NA ODELJENJU:

Dr Mirjana Nakov – specijalista transfuziologije

Dr Mirjana Guteša – specijalista transfuziologije

Dr Marijana Pancijević – doktor opšte medicine

TRANSFUZIOLOŠKI TEHNIČARI:

 Helena Zahorjanski

Borka Mandić

Gordana Nešković

Jelica Matijević

Mihaela Bandobranski

LABORATORIJSKI TEHNIČARI:

 Dijana Ačanski

 Nebojša Golubović

 

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Automatski aparat– Bio Rad Evolis
Automatski aparat (zajednički sa biohemijskom laboratorijom)– Architect Abbot
Poluautomatski aparat – Reader i Washer Biomerieux
Cellbind incubator i cellbind centrifuga za cellbind gel kartice
Centrifuga sa hlađenjem za komponentnu terapiju
Stona centrifuga (2)
Siler (zavarivač creva kesa za krv)
Vaga mešalica za krv
Hemoglobinometar
Tonometar
Frižider za čuvanje krvi i krvnih komponenata
Zamrzivač za čuvanje plazme

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU:

Pregledi i uzimanje krvi od dobrovoljnih davalaca u službi i na terenu
Procesiranje i obrada krvi
Pripremanje i izdavanje krvi i komponenata od krvi za lečenje pacijenata
Prenatalna dijagnostika
Laboratorijske analize po zahtevima lekara kliničara za bolničke pacijente
Laboratorijske analize po zahtevima izabranih lekara za ambulantne pacijente
Konsultacije

 

 

 


 

RADNO VREME ODELJENJA:
00 -24h
– Rad sa davaocima krvi u prostorijama službe – od 07.00 do 14.00h
– Ambulanta – od 7.30h do 10.00h
– Akcije dobrovoljnog davanja krvi na terenu odvijaju se prema godišnjem planu akcija a prema dogovorenoj satnici za svaku akciju posebno .


KONTAKT TELEFON:

Lekarska soba:
021/797-668
Dežurni transfuziološki tehničari:
021/795-4-622