Bolnička apoteka

BOLNIČKA APOTEKA

ŠEF BOLNIČKE APOTEKE:

Vanja Rakić Banović – diplomirani farmaceut – specijalista farmaceutske zdravstvene nege

DIPLOMIRANI  FARMACEUTI  

Vanja Rakić Banović – diplomirani farmaceut – specijalista farmaceutske zdravstvene nege

Kokinović Olivera – diplomirani farmaceut

GLAVNI FARMACEUTSKI TEHNIČAR:

Ivona Ninkov

FARMACEUTSKI TEHNIČARi:

Ivona Ninkov

Nađa Marković

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU:

Snabdevanje lekovima i potrošnim sanitetskim materijalom

 


 

RADNO VREME BOLNIČKE APOTEKE:

07 – 15h

KONTAKT TELEFON:
021/795-4-601


TELEFON I FAKS:
021/794- 8 -650