Biohemijska laboratorija

Biohemijska laboratorija

NAČELNIK BIOHEMIJSKE LABORATORIJE:

Prim. mr. ph. Mirjana Perović – specijalista medicinske biohemije

GLAVNI LABORANT BIOHEMIJSKE LABORATORIJE:

Velić Emina – laboratorijski tehničar

SPECIJALISTI MEDICINSKE BIOHEMIJE:

Prim. Mr. ph. Mirjana Perović
Dipl. ph. Snežana Jurkić 

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU:

Analiza urina
Analiza krvne slike
Biohemijske analize
Utvrđivanje vremena koagulacije krvi
Tumor markeri
Analiza hormona štitne žlezde

 

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU:

Analizator za urine
– Diruih – 100re
Analizator za krvne slike
– Sysmex xp300
– Sysmex xs500i
– Beckman coulter
Biohemiski analizator
– Au 480 olimpus
– Biosen
– Plameni fotometar
– Gasni analizator gem premier 3000
Analizator za koagulaciju
– Sysmex ca 1500
Imunohemijski analizatori
– Abbote arhitect i 1000
– Mini vidas
– Abbote axsym
– Analizator za elektroforezu beckman

 

 


 

RADNO VREME BIOHEMIJSKE LABORATORIJE: 00 – 24

IZDAVANJE NALAZA: Nalazi se izdaju u najbržem mogućem roku, najduže 2h nakon vađenja krvi

KONTAKT TELEFON:

Načelnikova soba:
021/795-4-581
Glavnog laboranta:
021/795-4-650
Dežurnog laboranta:
021/795-4-544