Култура Опште болнице Врбас

Култура Опште болнице Врбас може се сагледати кроз следеће вредносне ставове:

  • Општа болница Врбас се понаша заштитнички према својим људима сходно угледу и имену.
  • Дужност персонала Опште болнице Врбас је да обезбеди пружање што квалитетнијих услуга свим корисницима без обзира на национлност, религију или материјалне могућности.
  • У Општој болници Врбас се негује тимски рад.
  • Запослени у Општој болници Врбас поседују институционалне вредности.
  • Континуирано образовање, усавршавање и примена нових сазнања представља суштину за унапређење квалитета и лечења пацијената.