Контакт

Контакт подаци:

 • Централа: 021/ 7954-500
 • Адреса 1: др Милана Чекића 4, Врбас
 • Адреса 2: Сарајевска 26, Врбас
 • Званична емаил адреса ОБВ: opbol@open.telekom.rs
 • Контакт емаил адреса (за сајт ОБВ): info@obvs.rs

Друга локација:

 • Контак телефон: 021/705-200

Болница на карти:

Друга локација:

Сектори и службе:


Сектор за интернистичке гране медицине:


Службa интерне медицине

 • Ендокринологија: 021/7954-623
 • Кардиологија: 021/7954-610
 • Гастроентерохепатологијалогија: 021/7954-607

Одељење за пнеумофтизиологију

 • Лекари: 021/705-200 локал 20,  021/705-200 локал 23
 • Медицинске сестре: 021/705-200 локал 25

Одељење за неурологију

 • Контакт телефон: 021/7954-584

Одсек за инфективне болести

 • Контакт телефон: 021/795-4-585

Oдсек за дерматовенерологију

 • Контакт телефон: 021/795-4-422

Сектор за хируршке гране медицине:


Одељење опште хирургије

 • Контакт телефон: 021/795-4-578

Одељење за ортопедију, траутоматологију, пластичну и реконструктивну хирургију

 • Лекарска соба: 021/795-4-536
 • Дежурне сестре: 021/795-4-573
 • Главна сестра: 021/795-4-574
 • Начелник: 021/795-4-571

Одељење за урологију

 • Контакт телефон: 021/795-4-617

Одсек за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

 • Контакт телефон: 021/7954-584

Одсек за офталмологију

 • Контакт телефон: 021/795-45-84

Одељење операционог блока са стерилизацијом

 • Контакт телефон: 021/7954-570

Сектор за заједничке медицинске послове:


Одељење за пријем и збрињавање ургетних стања

 • Контакт телефон: 021/795-4-555

Служба за анестезију са реаниматологијом

 • Контакт телефон: 021/795-4-568

Дневна болница:

Онколошка дневна болница

Дневна болница за хемодијализу

 • Контакт телефон: 021/795-4-507

Дневна болница за третман психијатријских болесника

Дневна болница за хирургију

 • Контакт телефон: 021/795-4-578

Дневна болница за интерну медицину

 • Контакт телефони: 021/705-623 и 021/705-610

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

 • Шалтер: 021/795-4-537
 • Служба: 021/7954-554

Служба биохемијске лабораторије

 • Начелникова соба: 021/795-4-581
 • Главни лаборант: 021/795-4-650
 • Дежурни лаборант: 021/795-4-544

Oдељење микробиологије

 • Контакт телефони: 021/ 7954 620 и 021/ 7953 531

Служба за радиолошку дијагностику

 • Пријемни шалтер службе: 021/7954-555

Одсек за патологију и цитологију

 • Контакт телефон: 021/795-4-541

Одсек за фармацеутску здравствену делатност

 • Контакт телефон: 021/795-4-601
 • Телефон и факс: 021/794- 8 -650

Одељење за снабдевање крвљу и крвним дериватима

 • Лекарска соба: 021/797-668
 • Дежурни трансфузиолошки техничари: 021/795-4-622

Служба педијатрије

 • Контакт телефон: 021/795-4-621

Служба психијатрије

 • Контакт телефон: 021/705-200

Служба гинекологије и акушерства са неонантологијом

 • Гинекологија: 021/795-4-619
 • Породилиште: 021/795-4-618

Служба за правне, кадровске, опште и техничке послове:


Одељење за правне,кадровке и опште послове;

Одељење за заштиту од пожара, безбедности, здравље на раду и одбрану

 • Контакт телефон: 021/ 7954 – 489

Одељење за односе са јавношћу и административно – техничке послове

 • Контакт телефон: 021/ 7954 – 512

Служба за техничке послове:

 • Контакт телефон: 021/ 7954 – 551

Служба за економско-финансијске послове:


Одељење за финансије

 • Контакт телефон: 021/7954 – 416

Одељење за набавку и логистику

 • Контакт телефон: 021/ 7954 – 591

Амбуланте:

Амбуланта логопеда

 • Контакт телефон: 064 /827-3-098

Амбуланта психолога

 • Контакт телефон: 021/705-200, локал 21

Амбуланта социјалног радника

 • Контакт телефон: 021/705-200, локал 22

Амбуланта за ендокринологију, дијабетес и функционалну дијагностику

 • Контакт телефон: 021/ 795-4-534

Амбуланта за инфективне болести

 • Контакт телефон: 021/795-4-585

Амбуланта за кардиолошку функционалну дијагностику

 • Контакт телефон: 021/ 795-4-538

Амбуланта за максилофацијалну хирургију

 • Контакт телефон: 021/795-4-606

Амбуланта за очне болести

 • Контакт телефон: 021/795-4-546

Амбуланта за остеодензитометрију

 • Контакт телефон: 021/795-4-539

Амбуланта за пластичну реконструктивну хирургију и опекотине

 • Контакт телефон: 021/795-4-567

Амбуланта за преоперативну припрему и терапију бола

 • Контакт телефон: 021/ 795-4- 594
 • Контакт телефон за информације: 021/795-4-422 сваког радног дана, од 07:30 до 08:00 часова

Гастроентерохепатолошка амбуланта са ендоскопијама

 • Контакт телефон: 021/795-4-625

Гинеколошка акушерска амбуланта

 • Контакт телефон: 021/795-4-619

Општа интернистичка и кардиолошка амбуланта

 • Контакт телефон: 021/795-4-547 и 021/7954-579

Нефролошка амбуланта

 • Контакт телефон: 021/795-4-547 и 021/ 7954-579

Неуролошка амбуланта

 • Контакт телефон: 021/795-4-529

Општа хируршка амбуланта

 • Контакт телефон: 021/795-4-548

ОРЛ амбуланта

 • Контакт телефон: 021/795-4-545

Ортопедско-трауматолошка амбуланта са гипсаном

 • Контакт телефон: 021/7954-563

Педијатријска амбуланта

 • Контакт телефон: 021/795-4-621

Психијатријска амбуланта

 • Амбуланта: 021/705-200 локал 18
 • Одељенска амбуланта: 021/705-200 локал 13

Пулмолошка амбуланта – АТД

 • Контакт телефон: 021/7954-447

Рехабилитација

 • Контакт телефон: 021/795-4-537

Уролошка амбуланта

 • Контакт телефон: 021/795-4-549 

Дневна болница за хемодијализу

 • Контакт телефон: 021/795-4-507

Дерматовенеролошка амбуланта

 • Контакт телефон:  021/795-4-422