Донације 2019

27.03. 2019.  

На основу уговора о донацији са компанијом  »MIP Pharma« доо Земун, Угриновачки пут 3, део бр. 3.  у просторијама Одсека за фармацеутску делатност и клиничку фармакологију  извршена је испоруке следеће донације:

Дискови за испитивање осетљивости уропатогена на супстанцу нитроксолин ………………..3000 ком дискова (12 оригиналних паковања)

Укупан износ донације је 10.800,00 без ПДВ, односно 12.960,00 са обрачунатим ПДВ-ом.

25.03. 2019.  

На основу уговора о донацији са компанијом  »Kibid« доо Земун, Аутопут за Нови Сад 152  у просторијама Одсека за фармацеутску делатност и клиничку фармакологију суккцесивно ће извршити испоруку следеће донације:

Aptamil Premature 400gr……. sc 36……………………………1014,00……………………………….Укупна вредност без ПДВ-а: 36.504,00

Aptamil AR 400gr…………….sc 12……………………………….. 1126,00……………………………..Укупна вредност без ПДВ-а: 13.512,00

Aptamil AR 400gr…………….sc 12…………………………………802,00……………………………….Укупна вредност без ПДВ-а: 9.624,00

Bebelac-1 400gr ………………..sc 96………………………………..595,00……………………………..Укупна вредност без ПДВ-а: 57.120,00

Укупан износ донације је 116.760,00 без ПДВ, односно 128.436,00 са обрачунатим ПДВ-ом.

27.03. 2019.  

На основу уговора о донацији са компанијом  »4Upharma« доо Београд, Светогорска бр.4. у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом – Одсек за неонатологију Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:

A –Comp Start 10, intel Celeron Quard Core/4GB/HDD 500GB/HD

Grafika/DVD/Win 10……………………………………………………………..kom1……………..19.158,33,

односно 22.990,00 са ПДВ

Тастатура+Миш USB YU Altos KM2011, mutimedia………………….kom 1………………….833,33,

односно 1000,00 са ПДВ

MFP InkJet A4 Desk Jet 2130, štampač/ skener/ kopir……………..kom 1…………………..3741,67,

односно 4.490,00 sa PDV

Монитор 21,5,, LG 22MK400A TN, 1920dž1080 (Full HD) 5ms. Kom 1………………9158,33,

Односно 10.990,00 са ПДВ

Укупан износ донације је 32.9891,66 без ПДВ, односно 39.470,00 са обрачунатим ПДВ-ом.

07.03. 2019.  

На основу Молбе за донацију упућене компанији »Pharmanova« доо Обреновац, Индустријска 8, 11500 Обреновац у просторијама Службе опште хирургије Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:

TV 43“ Smart LED Vox 43ADS311G, 1920×1080 (Full HD), HDMI, USB, T2, Android……………………………………………………………………………………………………………….kom1

29158,33,00 без ПДВ, односно 34.990,00 са ПДВ

Носач за TV ALTOS AL989F, 32“-55“ Fixni Max VESA 400×400, Crna

……………………………………………………………………………………………………………………………….kom1 1658,33 bez PDV, odnosno 1990,00 sa PDV

Укупан износ донације је 30.816,66,00 без ПДВ, односно 36.980,00 са обрачунатим ПДВ-ом.

06.03.2019.

На основу уговора о донацији са компанијом  »CARNEX« ДОО ИНДУСТРИЈА МЕСА ВРБАС, Ул. Кулски пут бр 26 у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Врбас извршена је испоруку следеће донације:

Молерско-фарбарски, грађевинско –занатски радови у новој порођајној Сали у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом

Вредност донације je 1.533.300,00 РСД

 

05.03. 2019.

На основу уговора о донацији са компанијом  »CARNEX« DOO INDUSTRIJA MESA VRBAS, Ул. Кулски пут бр 26 у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Врбас извршена је испоруку следеће донације:

Апарат за нестезију Perseus А500……………………………………………………………………………….ком1 ……………………………………3.225.000,00

Пацијент монитор Vista 120 за инв. инеинв. Мониторинг………………………………………………….ком 1

………………………………………343.000,00

Vista 120&CMS IFU, Serbian…………………………………………………………………………………..ком 1

………………………………………….2.000,00

Укупно РСД без ПДВ-а ………………………………………………………………………………3.570.000,00

20% ПДВ………………………………………………………………………………………………………714.000,00

Укупно РСД са ПДВ-о………………………………………………………………………………….4.284.000,00

Вредност донације 3.570.000,00 без ПДВ, односно  4.284.000,00

05.03. 2019.

На основу уговора о донацији са компанијом  »CARNEX« DOO INDUSTRIJA MESA VRBAS, Ул. Кулски пут бр 26 у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Врбас извршена је испоруку следеће донације:

Операциона лампа са сателитом Sim Led 5000/5000SC, произвођача Simeon Medical Немачка

Вредност донације 1.870.000,00 без ПДВ, односно  2.244.000,00 са ПДВ.

 

05.03. 2019.

На основу уговора о донацији са компанијом  »CARNEX« DOO INDUSTRIJA MESA VRBAS, Ул. Кулски пут бр 26 у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Врбас извршена је испоруку следеће донације:

Грађевинско –занатски радови на довођењу, монтажи и повезивању цевне инсталације, као и опреми заа снабдевање медицинским гасовима и електричног напајања медицинских уређаја у новој порођајној Сали у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом

Вредност донације 386.780,00 РСД

 

 20.02. 2019.

На основу Уговора о донацији бр 616, представници компаније Mar Medica из Београда у просторијама Службе за анестезију, реаниматологију и интензивно лечење Опште болнице Врбас извршили су испоруку следеће донације:

Апарат за интра и преоперативно грејање пацијента »Mistral –Air Plus Warming Unit«, произвођача The Surgical Company International B. V. Из Холандије………………………kom 1

Цена апарата  је 21.000,00 без обрачунатог ПДВ и, односно 25.200,00 са ПДВ.

Укупан износ донације је 21.000,00 без ПДВ, односно 25.200,00 са обрачунатим ПДВ-ом.

01.02.2019.

На основу одлуке о прихватању донације директора ОБВ, донатор који је одлучио да остане анониман је у просторијама Опште болнице Врбас извршио испоруку следеће донације:

Ћебе……………………………………………………………………………..  ком 290

Цена за 1 ком…………………………………………………………………….. 1940,00 са обр.ПДВ-ом

Укупан износ донације је 562.600,00  са обрачунатим ПДВ-ом.

 

 07.02.2019.

На основу уговора о донацији са компанијом  »Pan Star« доо Београд, Которска 61б у просторијама Одељења за хигијенско – епидемиолошког надзора и управљање медицинским отпадом Опште болнице Врбас извршена је испоруку следеће донације:

Pomoćno sredstvo za održavanje higijene :

-Posude za maramice Schulke – kom. 2…………………………………………….1500,00 bez PDV, odnosno 1800,00 sa PDV

Ukupan iznos donacije je 3000,00 bez PDV, odnosno 3600,00 sa obračunatim PDV-om.

08.01.2019.

Na osnovu ugovora broj 4877 od 27.12.2018. godine donator »ProMedia« d.o.o.  iz Kikinde izvršio je isporuku sledeće opreme (date na korišćenje) u prostorijama Opšte bolnice Vrbas:

APARAT ZA HB&L za mikrobiološku analizu za humane biološke uzorke……………….kom 1

SN UQ4219W

PRILOŽENA DOKUMENTA:

  • Ugovor o davanju opreme na korišćenje u poslovne svrhe broj 4877 od 12.2018. GODINE
  • Ugovor se zaključuje na period od godine dana (12 meseci)

 

04.01.2019.

Na osnovu ugovora o donaciji sa kompanijom  »Pan Star« doo Beograd, Kotorska 61b u prostorijama Odeljenja za higijensko – epidemiološkog nadzora i upravljanje medicinskim otpadom Opšte bolnice Vrbas izvršena je isporuku sledeće donacije:

Pomoćno sredstvo za održavanje higijene :

-Posude za maramice Schulke  – kom. 5…………………………………………….1250,00 bez PDV, odnosno 1500,00 sa PDV

– Flashendosierer 2l – kom 5………………………………………………………………208,33 bez PDV, odnosno 250,00 sa PDV

Ukupan iznos donacije je 8750,00 bez PDV, odnosno 10.500,00 sa obračunatim PDV-om.