Донације 2018

 

26.12.2018.

Na osnovu ugovora o donaciji sa dr Andrijanom Marić iz Novog Sada, u Ambulanti za preoperativnu pripremu i terapiju bola Opšte bolnice Vrbas izvršena je isporuku sledeće donacije:

Laptop  prenosivi računar – kom. 1………25.000,00 bez PDV, odnosno 30.000,00 sa PDV

 

Radni sto – kom 1………………………………….5.000,00 bez PDV, odnosno  6.000,00 sa PDV

 

Radni pult –kom 1……………………………….. 8.333,33 bez PDV, odnosno 10.000,00 sa PDV

 

Kancelarijska stolica……………………………… 3.333,33 bez PDV, odnosno  4.000,00 sa PDV

Ukupan iznos donacije je 41.666,66 bez obračunatog PDV-a, odnosno 50.000,00 sa obračunatim PDV-om.

 

25.12.2018

Na osnovu ugovora o donaciji sa kompanijom  »Swiss Nature« doo Beograd, Resavska 28., u Ambulanti za preoperativnu pripremu i terapiju bola Opšte bolnice Vrbas izvršena je isporuku sledeće donacije:

Klima uređaj Gree GWH12CB –K3NNA1 12000 btu, Fairy E 37529  – kom. 1………26.658,33

Ukupan iznos donacije je 26.658,33bez obračunatog PDV-a, odnosno 31.990,00 sa obračunatim PDV-om.

 

19.12.2018.

Na osnovu ugovora o donaciji predstavnici kompanije »Miter Internacional« doo iz Beograda  su u prostorijama Službe ginekologije i akušerstva sa neonatologijom Opšte bolnice Vrbas izvršili isporuku sledeće donacije:

Aparat za vodu –  kom 1……………………………………….12.500,00 bez PDV,

odnosno 15.000,00, sa obračunatim PDV-om

 

Ukupan iznos donacije je12.500,00 bez PDV, odnosno 15.000,00  sa obračunatim PDV-om.

 

19.11. 2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas – ugovor o donaciji, Marko Pešić (donator)  iz Crvenke, ulica Hilandarska 23.  je na Odeljenja za urologiju Opšte bolnice Vrbas izvršio isporuku sledeće donacije:

 

Prenosivi računar (laptop) – kom. 1…………………………………………..30.000,00 bez PDV,

odnosno 36.000,00 sa PDV.

 

Ukupan iznos donacije je 30.000,00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 36.00,00  sa obračunatim PDV-om.

 

 

15.11.2018.

Na osnovu ugovora broj 606 od 15.11.2018. godine »Fresenius Medical Care Srbjia« d.o.o.  iz Vršca izvršio je u prostoriji Odeljenja za hemodijalizu Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće opreme:

 

APARAT ZA HEMODIJALIZU tip 5008S …..6 komada

OPPREMA DATA NA KORIŠĆENJE

 

16.10. 2018.

Na osnovu ugovora o donaciji sa kompanijom »YUNICOM« Beograd, Zemun, Bulevar oslobođenja 185, u Odeljenju za JN, nabavku i logistiku i kontroling Opšte bolnice Vrbas izvršena je isporuku sledeće donacije:

 

Računar PC Q1900 4GB 500GB WIN 10 home – kom. 1………….. 19.615,00 dinara bez PDV

 

Tastatura ETECH E-5050USB YU crna – kom 1………………………………..1,67 dinara bez PDV

 

Miš  BANDA B200 CRNI – kom 1……………………………………………………1,68 dinara bez PDV

 

 

Ukupan iznos donacije je 19.618,35 bez obračunatog PDV-a, odnosno 23.542,02 sa obračunatim PDV-om.

 

 

16.10. 2018.

Na osnovu ugovora o donaciji sa kompanijom »YUNICOM« Beograd, Zemun, Bulevar oslobođenja 185, u Odeljenju za JN, nabavku i logistiku i kontroling Opšte bolnice Vrbas izvršena je isporuku sledeće donacije:

 

Računar PC Q1900 4GB 500GB WIN 10 home – kom. 1……………19.615,00 dinara bez PDV

 

Monitor ACER V196HQLAb – kom 1………………………………………….6.216,67 dinar bez PDV

 

Tastatura ETECH E-5050USB YU crna – kom 1………………………………..1,67 dinara bez PDV

 

Miš  BANDA B200 CRNI – kom 1……………………………………………………1,68 dinara bez PDV

 

 

Ukupan iznos donacije je 25.835,02 bez obračunatog PDV-a, odnosno 31.002,02 sa obračunatim PDV-om.

 

02.10.2018.

Na osnovu Zapisnika bb o primopredaji opreme koja se predaje korisnicima budžetskih sredstava na privremeno korišćenje od 02.10.2018. godine donator Ministarstvo finansija – Uprava za trezor Vrbas izvršio je u prostoriji Odeljenja za JN, kontroling, nabavku i logistiku – magacinu Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće opreme:

Računar radna stanica Dell Optiplex 360…………………………………………………….. kom 10,

sledećih serijskih brojeva:

  • 68T244J
  • 69T244J
  • GRB344J
  • DQB344J
  • F7D344J
  • 7RB344J
  • 33D344J
  • HNB344J
  • 96T244J
  • 3DT244J

 

10.09. 2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas – ugovor o donaciji, Marko Pešić (donator)  iz Crvenke, ulica Hilandarska 23.  je na Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Opšte bolnice Vrbas izvršio isporuku sledeće donacije:

 

Računar – kom. 2

Monitor – kom. 1

Tastatura – kom 1

 

Ukupan iznos donacije je 61.100,00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 73.320,00  sa obračunatim PDV-om.

 

 

28.08. 2018.

Na osnovu ugovora o donaciji sa kompanijom »Inpharm CO« Beograd, Zemun, Batajnički drum 23, u Neurološku ambulantu Opšte bolnice Vrbas izvršena je isporuku sledeće donacije:

 

Računar – kom. 1

Monitor – kom. 1

Tastatura – kom 1

Optički  miš – kom 1

 

Ukupan iznos donacije je 26.466,66 bez obračunatog PDV-a, odnosno 26.960,00 sa obračunatim PDV-om.

 

 

14.08. 2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, Aleksandar Subotin, sveštenik evanđeoske crkve  iz Kucure izvršio je u prostorijama Magacina Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće posteljine:

 

73 čaršava

200 jastuka 50×70 (punjenih sunđerastom masom)

 

Ukupan iznos donacije je 114.750, 00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 137.700,00 sa obračunatim PDV-om.

 

 

14.08. 2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, donator Unija žena SNS stranke izvršio je u prostorijama Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije:

 

Električna pumpica za izvlačenje mleka kod novoporođenih žena ……….. kom 1

 

 

08.08.2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, predstavnici kompanije »Vicor« doo iz Beograda  su u prostoriji  Bolničke banke krvi Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije:

 

Aparat Thrombostat, proizvođač Behnk Elektronik, Savezna republika Nemačka

kom 1………………………………………………. 100.000,00

Ukupan iznos donacije je 100.000,00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 120.000,00  sa obračunatim PDV-om.

 

 

07.08.2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, predstavnici kompanije »Siemens« iz Novog Sada, Dimitrija Avramovića 4a su u prostorijama Ekonomata (Magacina) Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije namenjenu Službi operacionog bloka sa sterilizacijom:

 

Žica za odstranjivanje krajnika  – m 50

 

Ukupna vrednost donacije je 5.250, oo bez PDV, odnosno 6.300,00 sa obračunatim PDV-om.

 

 

07.08.2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas – ugovor o donaciji, predstavnici kompanije  »Goodwil Pharma d.o.o.« iz Subotice  su u prostoriji Odeljenja za neurologiju Opšte bolnice Vrbas izvršili isporuku sledeće donacije:

 

Štampač  – kom. 1……………….10.500,00 bez PDV, odnosno 12.600,00 sa PDV

HP Laser jet Pro M12a

 

Skener  – kom 1……………………9.980,00,00 bez PDV, odnosno 11.976,00 sa PDV

Canon inc lidle 220

 

Ukupan iznos donacije je 20.480,00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 24.576,00  sa obračunatim PDV-om.

 

Ukupan iznos donacije je 14.166,66,00, 00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 17.000,00 sa obračunatim PDV-om.

20.07. 2018.

35 Kompleta posteljine koji se sastoji od:

35 jastučnica

35 čaršava

 

Ukupan iznos donacije je 35.000,00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 42.000 ,00 sa obračunatim PDV-om.

 

 

18.06.2018.

Na osnovu ugovora broj 2500 od 14.06.2018. godine donator »Fresenius Medical Care Srbjia« d.o.o.  iz Vršca izvršio je u prostoriji Odeljenja za hemodijalizu Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće opreme:

 

APARAT ZA HEMODIJALIZU tip 5008S ….. 5 komada,

u vrednosti od  4.996.450,00 dinara bez obračunatog PDV, odnosno 5.496.095,00 dinara sa obračunatim PDV.

09.05.2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, predstavnici kompanije »Inel« d.o.o. iz Novog Sada  su u prostorijama  Odseka za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije:

 

04-785-27 Yarkauer 27cm aspirika  – kom 1 ……………………………………………………2.550,00

05-1382-19 Negus – kom1……………………………………………………………………………. 2.550,00

04-272-20 Hartmann hvatalica – kom1…………………………………………………………….. 3750,00

 

Ukupna vrednost donacije  sa obračunatim PDV-om je …………………………….. 10.620.000,00

 

 

04.05.2018.

 

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, predstavnici kompanije »Inko National« d.o.o. iz Vrbasa su u prostorijama  Ekonomata (Magacina) Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije:

Fotelja sa mrežastim naslonom- kom 1

 

Ukupna vrednost donacije  sa obračunatim PDV-om je………………………………………… 8.280,00

 

 

24.04.2018.

 

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, predstavnici kompanije »Pan Star« iz Novog Sada  su u prostoriji  Jedinice intenzivne nege Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije:

 

Aparat MOCERATOR kom 1

 

Ukupan iznos donacije je 850.000,00bez obračunatog PDV-a, odnosno 1.020.000,00  sa obračunatim PDV-om.

04.04.2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, predstavnici STR »CUP KOM« iz Vrbasa, Save Kovačevića 2a su u prostorijama Ekonomata (Magacina) Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije:

 

Kuvalo za vodu – kom 1

Ukupna vrednost donacije  sa obračunatim PDV-om je………………………………………… 2400,00

 

 

04.04.2018.

 

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, predstavnici STR »CUP KOM« iz Vrbasa, Save Kovačevića 2a su u prostorijama Ekonomata (Magacina) Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije namenjenu Odeljenju pedijatrije:

 

Kuvalo za vodu         – kom 1

Lončić  a1l                 – kom 1

Šerpa sa drškom  a1l  – kom 1

Set za bebe                  – kom 1

 

Ukupna vrednost donacije je 10.000, oo bez PDV, odnosno 12.000,00 sa obračunatim PDV-om.

 

 

13.03.2018.

 

Na osnovu ugovora o donaciji predstavnici kompanije »Inpharm CO« iz Beograda  su u prostorijama Odeljenja neurologije i Službe ginekologije i akušerstva sa neonatologijom Opšte bolnice Vrbas izvršili isporuku sledeće donacije:

 

Klima Uređaj  (TCL TAC 12CHS/Z 12000btu,  kom 1………………………………………. 27.490,00, sa obračunatim PDV-om (Odeljenje neurologije)

 

Televizor (TV32,,LED Vox 32DSA662Y, 1366×768 (HD Ready), HDMI, USB, T2 tuner,

kom 1…………………………………………………………………………………………………………….16.990,00, sa obračunatim PDV-om (Službe ginekologije i akušerstva sa neonatologijom)

 

Ukupan iznos donacije je 44.480,00  sa obračunatim PDV-om.

 

 

28.02.2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas – potpisa na profakturi, predstavnici preduzeća »Audio BM« iz Novog Sada  su u prostoriji  Odseka za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije:

 

Clar 55 Head Light (čeono ogledalo po Klaru), kom. 1

Ukupan iznos donacije je 56.219,00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 67.462,80  sa obračunatim PDV-om.

31.01.2018.

Na osnovu saglasnosti/obaveštenja o donaciji direktoru a potpisanog od strane direktora Opšte bolnice Vrbas napravljen je zapisnik sledeće donacije:

 

Televizor  TV 40 Smart Led Samsung, kom 1……………………………. 41.075,00 bez PDV, odnosno 49.290,00 sa PDV

 

Radni sto, kom 1…………………………………………………………………………7.491,66 bez PDV,

Odnosno 8.990,00 sa PDV

 

Ukupna vrednost donacije bez obračunatog PDV 48.566,66, a sa obračunatim PDV-om je 58.289,00

 

 

16.01.2018.

Na osnovu saglasnosti/ugovora o donaciji potpisanog od strane direktora Opšte bolnice Vrbas, predstavnici kompanije »Medicom« d.o.o. iz Šapca su u prostorijama  RTG službe Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće donacije:

 

Kancelarijske stolice sa visokim naslonom kom 3

 

Ukupna vrednost donacije  sa obračunatim PDV-om je 30.240,00

 

19.11. 2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas – ugovor o donaciji, Marko Pešić (donator)  iz Crvenke, ulica Hilandarska 23.  je na Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Opšte bolnice Vrbas izvršio isporuku sledeće donacije:

 

Frižider- kom. 1

 

Ukupan iznos donacije je 15.000,00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 18.000,00  sa obračunatim PDV-om.

 

 

16.01.2018.

Na osnovu saglasnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, Kosta Bajin iz Ravnog Sela izvršio je u prostoriji Internističke službe – Gastroenterohepatologiji Opšte bolnice Vrbas isporuku sledeće posteljine:

 

16 Kompleta posteljine koji se sastoji od:

16 jastučnica

16 navlaka za jorgan

16 čaršava

16 jastuka

 

Ukupan iznos donacije je 36000,00 bez obračunatog PDV-a, odnosno 43.200 ,00 sa obračunatim PDV-om.