Документи 2023

Правилник о радном времену ОБ Врбас – 31. мај 2023. године

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система ОБ Врбас (16.05.2023.)

ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

ЕТИЧКИ КОДЕКС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

План рада ОБ Врбас за 2023 (31.01.2023.)

ПОПИС ЛЕКОВА И САНИТ.МЕДИЦ. МАТЕРИЈАЛА 31.12.2022. (31.01.2023.)

 

Finansijski plan OB Vrbas 2023 V Izmena (15.09.2023.)

Финансијски план ОБ Врбас 2023 IV Измена (04.09.2023.)

Финансијски план ОБ Врбас 2023 III измена (14.07.2023)

Финансијски план ОБ Врбас 2023 – II измена (18.05.2023.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2023 – I Iзмена (07.04.2023.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2023 (31.01.2023.)

Завршни рачун ОБВ 2022 (01.03.2023)

Извештај о фин.мат.посл. 2022 ОБ Врбас (01.03.2023.)

Извршење Плана рада ОБ Врбас 2022 (01.03.2023.)