Документи 2023

 

План рада интерне ревизије у Општој болници Врбас за 2023. годину 

Измена – Пraвилник о радном времену (26.10.2023.)

Правилник о радном времену ОБ Врбас – 31. мај 2023. године

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система ОБ Врбас (16.05.2023.)

ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

ЕТИЧКИ КОДЕКС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

План рада ОБ Врбас за 2023 (31.01.2023.)

ПОПИС ЛЕКОВА И САНИТ.МЕДИЦ. МАТЕРИЈАЛА 31.12.2022. (31.01.2023.)

 

Финансијски план ОБ Врбас2023 VIII измена (01.12.2023.)

Седма измена финансијског плана за 2023. годину (26.10.2023.)

VI ИZМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОБ ВРБАС ЗА 2023. ГОДИНУ (19.10.2023.)

Finansijski plan OB Vrbas 2023 V Izmena (15.09.2023.)

Финансијски план ОБ Врбас 2023 IV Измена (04.09.2023.)

Финансијски план ОБ Врбас 2023 III измена (14.07.2023)

Финансијски план ОБ Врбас 2023 – II измена (18.05.2023.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2023 – I Iзмена (07.04.2023.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2023 (31.01.2023.)

Завршни рачун ОБВ 2022 (01.03.2023)

Извештај о фин.мат.посл. 2022 ОБ Врбас (01.03.2023.)

Извршење Плана рада ОБ Врбас 2022 (01.03.2023.)