Dermatovenerološka ambulanta

Dermatovenerološka ambulanta

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr med. Dragan Vemić – specijalista dermatovenerolog

MEDICINSKA SESTRA

Snežana Batinar – viša medicinska sestra

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

–    uzimanje briseva sa kože, vidljivih sluzokoža i kožnih adneksa;
–    mikroskopski pregledi nativnog preparata i kultura dermatofita i kvasnica;
–    dijagnostika scabiesa;
–    dermoskopija sa ciljem dalje diferencijacije pigmentnih kožnih promena/ nemelanocitne i melanocitne;
–    biopsija kože i patohistološka analiza;
–    krioterapija- primena tečnog azota;
–    elektrohirurške procedure u smislu elektrokautrerizacije, elektrokoagulacije i elektrodesikacije;
–    hirurške intervencije u smislu manjih intervencija i ekskohleacije;
–    dijagnostika i lečenje početnih i nekomplikovanih stadijuma hronične venske insuficijencije donjih ekstremiteta;
– dijagnostičke metode u venerologiji u smislu dijagnostike polno prenosivih bolesti (sifilis, gonoreja i dr. negonoroični uretritisi), kao i specifične terapijske procedure veneroloških oboljenja.
Prijavljivanje kontagioznih zaraznih bolesti.
Upućivanje pacijenata u zdravstvene ustanove tercijarnog tipa u cilju dalje dijagnostike i lečenja dermatoveneroloških oboljenja.
Konsultativni pregledi hospitalizovanih pacijenata na odeljenjima Opšte bolnice u Vrbasu.
Zdravstveno-vaspitni rad sa pacijentima.


 

RADNO VREME AMBULANTE: svaki radni dan od 07 – 15h

KONTAKT  TELEFON  ZA INFORMACIJE: 

Svaki radni dan  021/795-4-422 od 07.30 do 08.00 časova

 

 

Obaveštenje:

Svi pacijenti moraju imati IZIS uput za pregled od strane izabranog lekara.

 Napomena:

Pacijenti sa ospom i povišenom temperaturom na pregled upućuju se infektologu.

Pacijenti sa simptomima gušenja i angioedema upućuju se otorinolaringologu.