Rehabilitacija

Rehabilitacija

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Prim. dr Marijana Stanković
Dr Tatjana Žiroš Sopka

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Galvanske struje
Tens
Interferente struje
Vakum-masaža
Ultrazvučna terapija
Laseroterapija
Magneto terapija
Parafin pakovanja
Lampe za primenu u foto terapiji
Aparaturna krio terapija

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Elektro terapija
Termoterapija
Magnetoterapija
Fototerapija
Kineziterapija


 

RADNO VREME AMBULANTE: 07:00 – 19:00

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-537