Pulmološka ambulanta – ATD

Pulmološka ambulanta – ATD

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Ljubinka Mihajlović – specijalista pneumoftiziologije

MEDICINSKE SESTRE:

Koprivica Tanja glavna medicinska sestra – specijalista strukovni medicinski radiolog
Subotić Branka – medicinska sestra
Ramač Zlata – medicinska sestra
Krndija Ester – medicinska sestra
Petrović Dušanka – medicinska sestra

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Aparat za radiografisanje Simens axiom multix MP
Pulsoksimetar Gima OXY- 5
Body pletizmograf Schiller PWC
Spirometar Samsung Ganshorn

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Klinički pregled prvi i kontrolni
Spirometrija
Bodipletizmografija
Radiografija pluća
Pulsoksimetrija

 

RADNO VREME AMBULANTE:

Ponedeljkom
07h – 15h

Utorkom, sredom, četvrtkom i petkom
07h – 14h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-447