Психијатријска амбуланта

ЛЕКАРИ КОЈИ РАДЕ У АМБУЛАНТИ:

 • Др Мира Обрадовић – специјалиста психијатрије
 • Др Никола Рмуш – специјалиста психијатрије
 • Др Жељко Бибић – специјалиста психијатрије

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

 • Масал Гордана
 • Рад у оделењској амбуланти обављају медицинске сестре у сменском раду

АПАРАТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ:

 • ЕКГ апарат
 • Аспиратор
 • Апарат за мерење крвног притиска

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У АМБУЛАНТИ:

 • Психијатријски преглед први и контролни.
 • Процена стања пацијента ради постављања психијатријске дијагнозе и плана лечења у циљу отклањања или умањење одређеног психијатријског поремећаја, стања или болести.
 • Давање терапије.
 • Услуге које се пружају у оделењској амбуланти :
 • Пријем пацијента
 • Специјалистички преглед
 • Разговор са пацијентом у оквиру анамнезе
 • Физикални преглед и сагледавање општег статуса пацијента
 • Мерење крвног притиска и пулса
 • ЕКГ снимак
 • Транспорт на консултативне прегледе
 • Узорковање материјала за лабораторијске анализе
 • Катетеризација пацијента
 • Гастролаважа
 • Обрада ране и превијање
 • Тоалета делирантних стања
 • Нега усне дупље дехидрираних пацијената
 • Смештај у болничку јединицу
 • Давање оралне, интравенске и интрамускуларне терапије
 • Давање интравенских инфузија.

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ:

 • понедељак, од 07 – 15 часова
 • уторак – петак, од 07 – 14 часова

РАДНО ВРЕМЕ ОДЕЉЕНСКЕ АМБУЛАНТЕ:

 • 00 – 24 часова

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

 • Амбуланта :021/705-200 локал 18
 • Одељенска амбуланта: 021/705-200 локал 13