Педијатријска амбуланта

ЛЕКАРИ КОЈИ РАДЕ У АМБУЛАНТИ:

 • Др Братислав Кажић – педијатар, начелник одељења
 • Др Мирјана Адамовић – педијатар
 • Др Весна Нађ – педијатар
 • Др Јелена Стевовић – Педијатар

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ:

 • Рад у оделењској амбуланти обављају медицинске сестре у сменском раду

АПАРАТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ:

 • ЕКГ апарат
 • Глукомер
 • Пулсни оксиметар
 • Аспиратор
 • Инхалатори

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У АМБУЛАНТИ:

 • Специјалистички педијатријски преглед
 • Саветовање родитеља
 • Давање ординиране терапије

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ:

 • 07:00 – 15:00

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

 • 021/795-4-621