Pedijatrijska ambulanta

Pedijatrijska ambulanta

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Blagoje Marković – načelnik službe
Dr Bratislav Kažić – pedijatar
Dr Mikloš Njaradi – pedijatar
Dr Svetlana Mrđanov Vendel – pedijatar

MEDICINSKE SESTRE:

Rad u odelenjskoj ambulanti obavljaju medicinske sestre u smenskom radu

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

EKG aparat
Glukomer
Pulsni oksimetar
Aspirator
Inhalatori.

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Specijalistički pedijatrijski pregled
savetovanje roditelja
preoperativni kardiološki pregled dece
davanje ordinirane terapije

 

RADNO VREME AMBULANTE: 07 – 15h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-621