ORL ambulanta

ORL Ambulanta

Ambulanta audiologije

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:
Dr Tatjana Bošnjak Vlaškalić – lekar spec. otorinolaringolog – audiolog
Dr Mirko Radinović – lekar spec. otorinolaringolog

MEDICINSKE SESTRE

Gordana Kokrehel Berberović – strukovna medicinska sestra
Radmila Olah – medicinska sestra

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Timpanometar
Audiometar

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Ispiranje uha
toaleta uha
incizija ateroma
peritonzilarnih apscesa
previjanje
prednja tamponada
detamponada
ispitivanje sluha – audiometrija
ispitivanje ravnoteže – kalorimetrija
ispitivanje funkcije eustahijeve tube – timpanometrija
neurološko ispitivanje kranijalnih živaca – Romberg


 

RADNO VREME ODELJENJA ILI AMBULANTE: svaki radni dan od 07 – 15h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-545