Неуролошка амбуланта

ЛЕКАРИ КОЈИ РАДЕ У АМБУЛАНТИ:

 • Др Цвета Рогановић – неуролог
 • Др Дејан Јуришић – неуролог
 • Др Ана Шкорић – неуролог
 • Др Владимир Драшковић -неуролог

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

 • Евица Милојевић

АПАРАТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ:

 • Dopler krvnih sudova glave i vrata
 • Aparat za EMNG – elekromioneurografiju

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У АМБУЛАНТИ:

 • Специјалистички неуролошки преглед пацијента први и контролни.Преглед подразумева дијагностику болести на основу анамнезе, детаљног клиничког прегледа и уз примену додатних дијагностичких процедура.
 • Електомионеурографија (ЕМНГ) – електродијагностичка метода испитивања електричне активности мишића и нерава

РАДНО ВРЕМЕ ОДЕЉЕЊА ИЛИ АМБУЛАНТЕ:

 • радним даном од 07 – 15 часова

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

 • 021/795-4-529