Nefrološka ambulanta

Nefrološka ambulanta

LEKAR KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Vesna Mićunović – internista – subspecijalista nefrolog

MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI

Tešić Aranka
Samardžić Darinka

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

EKG aparat
Defibrilator

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Subspecijalistički nefrološki pregled, dijagnostikovanje i lečenje primarnih i sekundarnih bubrežnih bolesti.

Terapijske procedure: davanje intramuskulane i intravenske injekcije i infuzija lekova.

 

RADNO VREME ODELJENJA ILI AMBULANTE: radnim danom od 07 – 15h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-547 i 021/ 7954-579