Opšta internistička i kardiološka ambulanta

Opšta internistička  i

kardiološka ambulanta

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Vujadin Trivković – internista – subspecijalista kardiolog
Dr Anđelko Koprivica – internista – subspecijalista kardiolog
Dr Slavica Bajić – internista – subspecijalista kardiolog
Dr Danijela Vuković – internista – subspecijalista kardiolog
Dr Željko Delić – internista – subspecijalista kardiolog
Dr Nemanja Dragnić – specijalista interne medicine
Dr Željko Varga – specijalista interne medicine

MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI:

Tešić Aranka
Samardžić Darinka

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

EKG aparat
Defibrilator

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Opšti internistički pregled

Subspecijalistički kardiološki pregled i preoperativna internistička obrada sa mišljenjem lekara obuhvataju sagledavanje i praćenje celokupnog zdravstvenog stanja pacijenta bez obzira da li se radi o akutnim ili hroničnim stanjima.

Pregled podrazumeva:
– razgovor sa pacijentom u okviru anamneze,
– fizikalni pregled i sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG snimak i njegovu interpretaciju, interpretaciju laboratorijskih i drugih nalaza i medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

Terapijske procedure :
Odnose se na stanja koja ne zahtevaju hitnu hospitalizaciju na Internom odeljenju i Koronarnoj jedinici
Davanje intramuskulane i intravenske injekcije i infuzija lekova.


 

RADNO VREME ODELJENJA ILI AMBULANTE: radnim danom od 07 – 15h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-547 i 021/7954-579