Ginekološka akušerska ambulanta

Ginekološka akušerska ambulanta

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Zorka Ristić – spec. ginekolog – akušer
Dr Dražan Timotijević – spec. ginekolog – akušer
Dr Mile Barać – spec. ginekolog – akušer
Dr Radašin Milović – spec. ginekolog – akušer

Dr Nenad Pejčić – spec. ginekolog – akušer

MEDICINSKA SESTRA

Cvijić Jelena – ginekološko – akušerska sestra

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Kolposkop
Ultrazvučni aparat
CTG- aparat
Amnioskop

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Ginekološka ambulanta:
Specijalistički pregled
Ultrazvučni pregled
Abortusi
Eksplorativne kiretaže
Biopsija grlića materice
Polipektomia
Incizije
Lečenje apscesa Bartolinijeve žlezde
Skidanje kondiloma
Previjanje rane
Skidanje konaca
Pregled dojke
Incizija i drenaža dojke
Stavljanje i vađenje spirale
Kolposkopija
Plasiranje pesara
Davanje terapije : i.m.,i.v., s.c.
Uzimanje briseva
v.s., c.b.
Micoplasma i ureaplasma
Chlamydia
PAPA test

Akušerska ambulanta:
Specijalistički pregled trudnice
Ultrazvučni pregled trudnice
Eksterni CTG – monitoring
Amnioskopija
Uklanjanje konca serklaža
Vađenje briseva

 

RADNO VREME AMBULANTE: 07- 15h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-619