Амбуланта за остеодензитометрију

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР:

  •                               , радиолошки техничар

АПАРАТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ:

  • GE HEALTHCARE LUNAR EN CORE ( DEXA) – Апарат за остеодензитометрију употребом квантитативне комјутеризоване томографије
  • ALARA METRISCAN – Апарат за дензитометрију на костима шаке (мала dexa)

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У АМБУЛАНТИ:

  • Одређивање минералне густине костију – остеодензитометрија.
    Поуздано, безболно и без зрачења.

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ:

  • радним даном 13-19 часова

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

  • 0021/7954488