Ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju

Ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Jovan Marjanov – spec. maksilofacijalne hirurgije

MEDICINSKA SESTRA

Biljana Malešev

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Specijalistički pregled prvi i kontrolni
Razgovor sa pacijentom u okviru anamneze
Savetovanje
Dijagnostikovanje, određivanje načina i redosleda tretmana, postavljanje indikacija za operativni tretman pacijenata.

Intervencije koje se sprovode spadaju u domen:
Oralne hirurgije
Maksilofacijalne traumatologije
Hirurške terapije malignih i benignih tumora glave i vrata, infekcija, hirurgije malformacija i deformiteta glave i vrata.

 

RADNO VREME AMBULANTE: 07 – 15h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-606