Ambulanta za kardiološku funkcionalnu dijagnostiku

Ambulanta za kardiološku funkcionalnu dijagnostiku

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Vujadin Trivković – internista- subspecijalista kardiolog
Dr Anđelko Koprivica – internista- subspecijalista kardiolog
Dr Slavica Bajić – internista- subspecijalista kardiolog
Dr Danijela Vuković – internista- subspecijalista kardiolog
Dr Željko Delić – internista- subspecijalista kardiolog

MEDICINSKE SESTRE:

Stevović Rajka
Banović Branka
Merdžan Radojka

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Holter monitoring krvnog pritiska
Holter monitoring EKG-a
Traka za ergometrijski test
Aparat za ultrazvučni pregled

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

24 – časovni Holter monitoring krvnog pritiska
24 – časovni Holter monitoring EKG-a
Test opterećenja na pokretnoj traci (ergometrija)
Ultrazvučni pregled srca sa doplerom (ehokardiografija)

 

RADNO VREME ODELJENJA ILI AMBULANTE: radnim danom od 07 – 15h

Pregledi se zakazuju: svaki radni dan od 08 – 09.30 časova pozivom na kontakt telefon

KONTAKT TELEFON: 021/ 795-4-538