Ambulanta za infektivne bolesti

Ambulanta za infektivne bolesti

LEKAR KOJI RADi U AMBULANTI:

Dr Mirko Nedić – specijalista infektolog

MEDICINSKA SESTRA

Slavica Simović

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Specijalistički infektološki pregled prvi i kontrolni osoba obolelih ili sumnjivih na infekciju
Dijagnostika bolesti na osnovu anamneze, detaljnog kliničkog pregleda i primenu dodatnih dijagnostičkih procedura.


Terapijske procedure : odnose se na stanja koja ne zahtevaju hitnu hospitalizaciju i podrazumevaju davanje intramuskulane i intravenske injekcije i infuzija lekova.
Imunizacija u cilju prevencije infektivnih bolesti.
Previjane.
Obavezno prijavljivanje zaraznih bolest.

 

RADNO VREME AMBULANTE:

Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak
07 – 14h

Petak
07 – 15h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-585