Ambulanta za endokrinologiju, dijabetes i funkcionalnu dijagnostiku

Ambulanta za endokrinologiju, dijabetes i funkcionalnu dijagnostiku

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Mile Novković – internista- subspecijalista endokrinolog

MEDICINSKA SESTRA

Kuntić Đenđi

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

EKG aparat
Aparat za ultrazvučni pregled

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Subspecijalistički endokrinološki pregled obuhvata dijagnostikovanja i lečenje svih endokrinih metaboličkih poremećaja i bolesti ( dijabetesa, bolesti štitne žlezde, gojaznosti, osteoporoze, povišenog pritiska i ispitivanje i tretman poremećaja lipidnog statusa ).

Pregled podrazumeva:
-razgovor sa pacijentom u okviru anamneze,
-fizikalni pregled i sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG snimak i njegova interpretacija, merenje telesne težine i visine, interpretacija laboratorijskih i drugih nalaza i medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

Ultrazvučni pregled štitne žlezde. Punkcija štitne žlezde.
Edukacija pacijenata za samodavanje insulinske terapije i higijensko- dijetetskom režimu života.
Edukacija pacijenata sa poremećajem hormonskog statusa.

 

RADNO VREME AMBULANTE: radnim danom od 07 – 15h

KONTAKT TELEFON: 021/ 795-4-534