Ambulanta socijalnog radnika

Ambulanta socijalnog radnika

SOCIJALNI RADNIK

Peković Vera

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Informativni intervju
Jungov asocijalni eksperiment – test ispitivanja ličnosti
Pismeni nalaz i mišljenje socijalnog radnika
Obrada i nalaz socijalnog radnika
Učestvovanje socijalnog radnika u stručnom timu
Socioterapijski rad sa članovima porodice
Saradnja sa stručnjacima socijalne i zdravstvene zaštite

 

RADNO VREME AMBULANTE:

ponedeljak – četvrtak
07 – 14h

petak
06 – 14h

KONTAKT TELEFON: 021/705-200 lokal 22