Амбуланта социјалног радника

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК:

 • Милица Љумовић

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У АМБУЛАНТИ:

 • Информативни интервју
 • Јунгов асоцијални експеримент – тест испитивања личности
 • Писмени налаз и мишљење социјалног радника
 • Обрада и налаз социјалног радника
 • Учествовање социјалног радника у стручном тиму
 • Социотерапијски рад са члановима породице
 • Сарадња са стручњацима социјалне и здравствене заштите

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ:

 • понедељак: 07:00 – 15:00
 • уторак – петак: 07:00 – 14:00

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

 • 021/705-200
 • локал 22