Ambulanta psihologa

Ambulanta psihologa

ZAPOSLENI U AMBULANTI:

Ninić Valentina – psiholog

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Prva poseta psihologu
Ponovna poseta psihologu
Individualno psihološko ispitivanje
Psihološko savetovanje

 

RADNO VREME AMBULANTE: radnim danom od 07-13h

PREGLEDI SE ZAKAZUJU: lično ili pozivom na telefon

KONTAKT TELEFON: 021/705-200 lokal 21