Амбуланта логопеда

ЛОГОПЕД КОЈИ РАДИ У АМБУЛАНТИ:

  • Јована Миљанић – логопед, редукатор психомоторике

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У АМБУЛАНТИ:

  • Превентивни рад у циљу спречавања или минимизирања проблема вербалне комуникације код деце са ризико фактором
  • Дефектолошко –логопедска дијагностика
  • Третмани деце са развојним језичким тешкоћама и специфичним сметњама у учењу
  • Третман одраслих лица са оштећењем говорно језичке способности (афазија)
  • Саветодавно- инструктивне активности

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ:

  • понедељак, четвртак 11:00 – 19:00
  • уторак, среда, петак 07:00 – 15:00

Од  14.02.2020. радно време сваки радни дан:

07:00-15:00ч

ПРЕГЛЕДИ СЕ ЗАКАЗУЈУ:

  • лично или позивом на телефон

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

  • 064 /827-3-098