Dnevna bolnica za hemodijalizu

Dnevna bolnica za hemodijalizu

LEKARI KOJI RADE U DNEVNOJ BOLNICI:

Dr Vesna Mićunović – internista – subspecijalista nefrolog
Dr Lana Kankaraš
Dr Nataša Vujačić

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA:

Marijana Samardžić

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Aparati marke Fresenius: 4008 S i 5008
EKG aparati
Autopuls
Respriratori
Dreger
Aspiratori

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U DNEVNOJ BOLNICI:

Hemodijaliza
Hemodiafiltracija


 

RADNO VREME AMBULANTE:

Prva smena: 06:30 – 12:30

Druga smena: 12:30 – 18:30

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-507