Ambulante

Ambulante

Služba za specijalističko – konsultativne preglede

Načelnik službe: Marjanov dr Jovan – maksilofacijalni hirurg
Glavna medicinska sestra: Milica Cebalović – strukovna medicinska sestra

Ambulanta Broj telefona Detalji

Ambulanta logopeda

064/827-3-09 Detalji

Ambulanta psihologa

021/705-200 lokal 21 Detalji

Ambulanta socijalnog radnika

021/705-200 lokal 22 Detalji

Ambulanta za endokrinologiju, dijabetes i funkcionalnu dijagnostiku

021/795-4-534 Detalji

Ambulanta za kardiološku funkcionalnu dijagnostiku

021/795-4-538 Detalji

Ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju

021/795-4-606 Detalji

Ambulanta za očne bolesti

021/795-4-546 Detalji

Ambulanta za osteodenzitometriju

021/795-4-539 Detalji

Ambulanta za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine

021/795-4-567 Detalji

Gastroenterohepatološka ambulanta i funkcionalna dijagnostika

021/795-4-625 Detalji

Ginekološka akušerska ambulanta

021/795-4-619 Detalji

Nefrološka ambulanta

021/795-4-547 Detalji

Neurološka ambulanta

021/795-4-529 Detalji

Opšta hiruška ambulanta

021/795-4-548 Detalji

ORL ambulanta

021/795-4-545 Detalji

Ortopedsko- traumatološka ambulanta sa gipsaonom

021/795-4-563 Detalji

Pedijatrijska ambulanta

021/795-4-621 Detalji

Psihijatrijska ambulanta

021/705-200 lokal 18 Ambulanta Detalji
021/705-200 lokal 13 Odeljenska ambulanta

Pulmološka ambulanta- ATD

021/795-4-447 Detalji

Rehabilitacija

021/795-4-537 Detalji

________

021/795-4-507 Detalji