Обавезујућа правила саобраћаја у кругу Опште болнице Врбас

ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

 

ПРЕДМЕТ: Обавезујућа Правила саобраћаја у кругу Опште болнице Врбас

 

                      Поштовани сарадници,

Почев од 03.06.2010.године, када је пуштен у рад новоизграђени јавни паркинг испред пословног простора Опште болнице Врбас, сви запослени у Општој болници Врбас обавештени су актом бр.2368 од 31.05.2010.године  да од тада, па на даље, важе утврђена правила саобраћаја за возила која се крећу или заустављају унутар ограђеног  пословног простора Опште болнице Врбас.

По овим правилима: паркинг простор у кругу Опште болнице, испред главног улаза „А“ у објекат болнице, користи се за потребе паркирања возила запослених радника у Општој болници Врбас, а у случају недовољности овог паркинг простора, запослени користе јавни паркинг простор изван ограде болнице.

Забрањена је вожња, задржавање или паркирање приватних возила дуж трасе унутрашњих саобраћајница, ИЗА ПОСТАВЉЕНЕ РАМПЕ и постављеног саобраћајног знака у кругу Опште болнице. Путни правац према ургентном улазу „Ц“ је забрањен, а дозвољено је ИСКЉУЧИВО :

– Службеним возилима Опште болнице Врбас,

                        – Службеним возилима других здравствених установа,

                        -Доставним и другим службено-техничким возилима добављача Опште болнице.

                        ИЗУЗЕТНО, уз контролу радника обезбеђења болнице, дозвољен је пролаз приватним возилом иза рампе до ургентног улаза „Ц“, у случају превоза пацијента коме је неопходна хитна медицинска помоћ у ургентној амбуланти или породилишту,

                         ИЛИ прилаз приватним возилом до главног улаза „А“болнице, код превоза непокретног или слабо покретног пацијента, с тим да у оба случаја приватно возило, након изласка пацијента, одмах напушта круг болнице под надзором портира-чувара.

                         ОСИМ напред наведеног дозвољеног начина унутрашњег саобраћаја возила,  ЗАБРАЊЕНО је коришћење саобраћајница за кретање и заустављање свих возила у ограђеном кругу Опште болнице Врбас, Врбас, ул.др Милана Чекића бр.4 .

Потребно је да са напред наведеним правилима упознате све запослене у Вашој организационој јединици којом руководите обзиром да непоштовање напред наведених правила саобраћаја у кругу Опште болнице Врбас представља повреду радне дисциплине запослених, а за грађане  повреду Закона о безбедности саобраћаја на путевима, о чему ће бити обавештени надлежни државни органи ради предузимања одговарајућих мера из своје надлежности, а за запослене раднике ОБ Врбас подразумева  утврђивање дисциплинске одговорности, како радника обезбеђења тако и осталих запослених радника ОБ Врбас због непоштовања утврђених правила рада и понашања на раду у ОБ Врбас.

С поштовањем,

в.д. Директор

Др Цвета Рогановић

Обавезујућа правила саобраћаја у кругу Опште болнице Врбас