Обавештење

 

Обавештење Домовима здравља – преселење психијатрије

 

ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У ОКРУЖЕЊУ

 

Н/р Директору

 

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење

 

 

Поштовани,

 

Обавештавамо Вас овим путем да се  Oдељење психијатрије  ОБ Врбас, почев од 13.11.2023. године, налази  у објекту „Нове болнице“ ОБ Врбас у сутерену болнице (улаз на ургентни пријем), телефон 7954 552.

 

            О предњем Вас обавештавамо како бисте обавестили ординирајуће изабране докторе медицине ваше здравствене установе, о упућивању пацијената у секундарну  здравствену установу, ради пружања здравствене заштите из домена психијатријских  болести.

 

Очекујемо Ваше  поступање у складу са напред наведеним обавештењем.

                     

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР

Обрадила:`                                                                                  Рогановић др Цвета

Пословни секретар

Весна Збућновић

 

Доставити:1.ДЗ Врбас. ДЗ Кула, ДЗ Бачка Паланка, ДЗ Бечеј, ДЗ Бач, ДЗ Мали Иђош,

ДЗ Србобран.

2.Архива