ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ СЛУЖБЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ У ОБЈЕКАТ „НОВА БОЛНИЦА“ ОБ ВРБАС, ул. др Милана Чекића бр. 4, Врбас

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ СЛУЖБЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ У ОБЈЕКАТ „НОВА БОЛНИЦА“ ОБ ВРБАС, ул. др Милана Чекића бр. 4, Врбас

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ СЛУЖБЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ У ОБЈЕКАТ „НОВА БОЛНИЦА“ ОБ ВРБАС, ул. др Милана Чекића бр. 4, Врбас

 

 

Поштовани,

 

Овим путем Вас обавештавамо да је у ОБ Врбас, почев од 15. маја 2023. године почело спровођење ревизије пословања, од стране Државне ревизорске институције, које ће трајати до 30 новембра 2023. године.

Контролом  тражене документације ОБ Врбас, ревизори су утврдили да у Општој болници не постоји Служба за продужено лечење и негу, која треба да се оснује у згради „старе хирургије“, ул. Сарајевска бр. 28, Врбас, где се тренутно налазе Служба за пулмологију и Одељење за психијатрију.

Како би у току ревизије, отклонили уочене неправилности у пословању, в.д. директор је у договору са менанџментом и УО ОБ Врбас донео одлуку да се Службe за пулмологију и психијатрију преселе у објекат „Нове болнице“, а да се у згради „старе хирургије“ у складу са обезбеђеним финансијским средствима крене у реализацију, прво израде Пројекта и даље адаптације постојећег објекта за намену оснивања Службе за продужено лечење и негу.

У складу са горе наведеним Служба за пулмологију  ће се почев од 02.11.2023. године, налазити  у објекту „Нове болнице“ ОБ Врбас на трећем спрату зграде (бивше Одељење гастоентерохепатологије), телефон 7954 607.

 

О датуму преселења Одељења за психијатрију благовремено ћемо Вас обавестити.

 

С поштовањем,

 

 

Помоћник директора                       Помоћник директора                                     В.Д. Директор-а

за техничке послове                         за правне и екон. фин                                      ОБ Врбас

.                                                                послове

Збућновић Драган                            Грегорински Петар                                          Рогановић др Цвета