Посебни режими рада запослених – ЗАБРАНА ДОПУНСКОГ РАДА

Због настале ситуације условљене Одлуком о проглашењу ванредног стања због пандемије изазване вирусом COVID-19 уведене су мере забране допунског рада.

Забрана допунског рада свим здравственим радницима ОБ Врбас