Бројеви телефона на које грађани могу добити потребне информације везане за режим рада установе

Бројеви телефона на које грађани могу добити потребне информације везане за режим рада установе услед увођења ванредног стања у Републици Србији, за временски период док опасност од ширења заразне болести COVID/19 траје:

 

Служба за интерну медицине – главна мед. сестра 064 82 80 026

Служба за пулмологију – главна мед. сестра 064 80 23 329

Одељење за неурологију – главна мед. сестра 064 82 80 039

Одсек за дерматовенерологију   – главна мед. сестра 064 80 23 301

Служба опште хирургије – главна мед. сестра 064 80 23 269

Служба за ортопедију, трауматологију, пластичну

и реконструктивну хирургију – главна мед. сестра 064 80 23 247

Служба операционог блока са стерилизацијом – главна мед. сестра 064 80 23 305

Одељење за урологиоју – главна мед. сестра 064 80 23 288

Одсек за специјалистичко консултативне прегледе – главна мед. сестра 064 80 23 208

Одсек за оториноларингологију – главна мед. сестра 064 80 23 344

Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања – главни мед. техничар 064 80 23 263

Служба за анестезију, реаниматологију и интензивно лечење – главна мед. сестра 064 80 23 307

Онколошка дневна болница – главна мед. сестра 064 80 23 346

Дневна болница за хемодијлизу – главна мед. сестра 064 80 23 261

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију – главна мед. сестра 064 80 23 324

Служба биохемијске лабораторије – главни мед. техничар 064 80 23 354

Одељење микробиологије – главни мед. техничар 064 80 23 322

Служба за радиолошку дијагностику – главни мед. техничар 064 80 23 385

Одељење болничке банке крви – главна мед. сестра 064 80 23 339

Одељење педијатрије – главна мед. сестра – главна мед. сестра 064 80 23 231

Служба за гинекологију и акушерство са неонатологијом – главна мед. сестра 064 80 23 225

Одељење психијатрије – главна мед. сестра 064 80 23 336

Главна мед. сестра за болничке инфекције – 064 80 23 398

Главна мед. сестра болнице – 064 80 23 355