Покрајински секретаријат за здравство: Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2019. ГОДИНИ

На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2019. години број:138-401-22/2019-2, објављеног у “Службеном листу АПВ“, број 4/19, дневном листу “Дневник“ од 15. јануара 2019. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељују се средства Општој болници Врбас за набавку:

– сета за лапароскопске операције у износу од 4.100.000,00 динара,

– моторног система за ортопедију у износу од 2.900.000,00 динара,

– монитора за праћење виталних функција пацијената са централном јединицом за ЈИЛ – 8 комада у износу од 9.660.000,00 динара,

– пацијент монитора са централном станицом за коронарну јединицу – 6 комада у износу од 7.980.000,00 динара,

– ултразвучног колор доплер апарата за гинекологију у износу од 7.879.680,00 динара,

што укупно  износи 32.519.680,00 динара.