Потврда квалитета рада Опште болнице Врбас у виду акредитације на 7 година

Општој болници у Врбасу стигла је потврда квалитета рада у виду акредитације од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. Директору врбаске болнице, уручен је сертификат на 7 година, који је део процеса оцењивања по бројним критеријумима. Последње новине што се тиче опремања Опште болнице у Врбасу су нови „ЦТ“ апарат који је добијен од Покрајинског секретаријата за здравство чиме би требало да у потпуности нестану листе чекања дијагностичких процедура пацијената у овој здравственој установи, као и изградња и опремање операционе сале за царски рез на породиљском одељењу, који је резултат сарадње Опште болнице Врбас са привредним сектором. Поред овога у претходном периоду константо је рађено на подизању нивоа квалитета услуга које су пружају пацијентима.