15-18.11.2018.VII НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Лабораторијски техничари  су били учесници  VII Националног симпозијума који се одржао на Тари 15-18.11.2018. године

 

Асоцијација лабораторијских техничара за пленарну тематику одабрала је предаваче који су обухватили све профиле лабораторијске делатности од патолошке, микробиолошке, биохемијске и трансфузиолошке области. Предавања су се базирала на методолошком, дијагностичком и научном истраживању.

 

С обзиром на то да су из наше болнице обухваћени сви профили лабораната, свако је могао да чује из своје области нешто ново, а такође и да размени са колегама лаборантима предавачима и учесницима, искуства у раду.

 

Наша подружница омогућила је одлазак четири лаборанта. Симпозијуму су присуствовали Арлет Вера (главни лабораторијски тех. Одељења микробиологије), Маринков Љиљана (главна медицинска сестра Одсека за потологију и цитологију), Велић Емина (главни лабораторијски техничар Службе биохемијске лабораторије) и Којашевић Јованка (лабораторијски техничар Одељења микробиологије).