VIII конгрес Савеза здравствених радника Војводине у Врњачкој Бањи – 4-7.10.2018.

Масовне незаразне болести су светски здравствени проблем због своје велике бројности, високог процента оболелих, дуготрајног лечења и смртности. Бројна епидемолошка истраживања су показала да нека од ових обољења настају као последица деловања истих ризичних фактора што значи да се мерама на елиминацији и ограничењу ризичних фактора може утицати на спречавање и сузбијање у истовремено више обољења. На овај начин се може остварити већа ефикасност у деловању здравствени службе уз значајно повећење економичности рада

Циљ конгреса је информисаност о новинама у превенцији болести,унапређењу квалитета живота, здравом начину живота, физицкој активности као и здравој исхрани.

Предавања су идеална прилика за промоцију сестринства, размену свакодневних искустава из праксе, новинама или евентуалним проблемима што доприноси квалелитету рада и задовољству корисника наших услуга. VIII конгресу Савеза здравствених радника Војводине у Врњачкој Бањи присуствовале су четири медицинске сестре из ОБ Врбас.