Испорука дела нове опреме за ОБВ

Решењем Покрајинског секретаријата за здравство о додели средстава по јавном конкурсу за финасирање, односно суфинасирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа у 2018. одини број: 138-401-1403/2018-9 од 12 06.2018.  Општој болници Врбас додељена су средства у износу од 51.540.000,00 динара.

 Дана 01.10.2018. изврешена је испорука једног дела опреме:  Електрохидраулички операциони сто за урологију у вредности 4.674.000,00 динара.

Имплементација нове опреме значајно ће унапредити квалитет здравствене услуге пацијентимаи олакшати рад медицинском особљу