ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

УКОЛИКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ПОХАЂАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРОГРАМА У ПРИЛОГУ,
ПОДСЕЋАМО ВАС ДА ЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СВЕ ЕДУКАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

Е-МАИЛ: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

ИЛИ НА ТЕЛЕФОНЕ 36 36 364 и 36 36 363

Потребни подаци за пријаву су:
– име и презиме,
– назив установе у којој сте запослени,
– као и неки Ваш контакт број телефона.

ХВАЛА

13 децембар 2017 – Обезбеђивање и контрола квалитета у микробиолошким и другим лабораторијама.compressed

14-15 децембар 2017 – LQSI tool_водиц.compressed

20 децембар 2017 – Практични курс трансмисионе електронске микроскопије  – I део.compressed(1)

21 decembar 2017 – Практични курс трансмисионе електронске микроскопије  – II DEO.compressed

22 decembar 2017 – Практични курс трансмисионе електронске микроскопије  – III DEO.compressed

25 decembar 2017 – Судско издавање лекарских уверења.compressed

27 decembar 2017 – Стручно утврђивање времена  и узрока смрти за умрле ван здравствене организације.compressed

По формирању групе – Позитронска емисиона томографија  – PET.compressed(