У ОБВ спроведено истраживање задовољства корисника здравственом заштитом и задовољства запослених

У складу са обавештењем Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,  у ОБ Врбас је организовано истраживање задовољства корисника здравственом заштитом  и задовољства запослених. Истраживање се у процесу сталног унапређења квалитета у здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите по методологији  Министарства здравља и Института за јавно здравље Србије“ Др Милан Јовановић Батут “, спроводило  по следећем распореду:

  • Испитивање задовољства корисника здравственом заштитом од 27.новембра до 01.децембра 2017. године у укупном трајању од пет радних дана на

– Интернистичким одељењима (интерна медицина, пулмологија, кардиологија,

гастроентерологија, ендокринологија, нефрологија, неурологија);

– Хируршким одељењима (хирургија, ортопедија, урологија, офталмологија, ОРЛ);

– Гинекологији са акушерством.

  •  Истраживање задовољства корисника у специјалистичким амбулантама интерне медицине  01.12.2017. године.
  • Истраживање задовољства запослених у ОБ Врбас 04.12.2017. године.