Стручни састанак Дерматовенеролошке секције ДЛВ-СЛД

Стручни састанак Дерматовенеролошке секције ДЛВ-СЛД одржан је у петак, 17. новембра 2017. године, у Врбасу. Присутне су поздравили и пожелели им срећан рад Др Јasmina Аssi, директорка Дома здравља „Вељко Влаховић“ и др Милан Попов, директор Опште болнице Врбас.

Д Н Е В Н И  Р Е Д :

ТЕМА: БРАДИКИНИНСКИ АНГИОЕДЕМ У СВАКОДНЕВНОЈ ПРАКСИ

 1. Брадикинински ангиоедем у свакодневној пракси
  Проф. Др Марина Јовановић, КЦВ – Клиника за кожне и венеричне болести, Нови Сад
  2. Клиничке и епидемиолошке карактеристике розацее код пацијената опште болнице Врбас
  Др. Драган Вемић, Општа болница Врбас, Дерматовенеролошка амбуланта
  3. Neurofibromatosis von Recklinghausen– приказ случаја
  Др Светлана Ковачић Дукић, КЦВ – Клиника за кожне и венеричне болести, Нови Сад
  4. Eозинофилни фасцитис – приказ случаја
  Др Љубинка Матовић, КЦВ – Клиника за кожне и венеричне болести, Нови Сад
  5. Ichthyosis congenita – приказ случаја
  Др Аница Радуловић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, Амбуланта за дерматовенерологију

ГОДИШЊА СКУПШТИНА
– Извештај о раду за 2017. годину
– Финансијски извештај за 2017. и план рада за 2018. годину
– Предлози за награде и признања
– Разно

Секретар Дерматовенеролошке секције ДЛВ-СЛД
Прим. др Бојана Спасић
Председник Дерматовенеролошке секције ДЛВ-СЛД
Mр сц. мед. Ненад Врањеш