XXVI Конгрес нефролошких сестара Србије

XXVI Конгрес нефролошких сестара Србије одржан је у период од 21.09. до 24.09.2017. године у хотелу “Здрављак” у Соко Бањи. Значај учествовања на оваквим скуповима огледа се у подстицању размене  искустава, препознавању потреба да се рад у матичним установама унапреди увођењем неких нових смерница.

„Циљ нам је да на најбољи начин разменимо знања,  побољшамо рад сестара/ техничара у нефролошкој пракси и  ускладимо  га  са савременим стандардима“ – рекла је једна од учесница.

Скупу у Соко Бањи присуствовало је троје медицинских сестара/ техничара и техничар на одржавању медицинске опреме Дневне болнице за хемодијализу .