Секретар Гојковић свечано уручио решења о додели средстава по основу јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство

Покрајински секретаријат заздравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/:

Покрајински секретар за здравство доц. др Зоран Гојковић данас је свечано  уручио решења о додели средстава по основу јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство за финансирање и опремање здравствених установа у 2017. години.

Јавним конкурсом за финансирање и опремање здравствених установа у 2017. години додељена су средства у износу од 193.000.000,00 динара за 15 здравствених установа, чији је оснивач АП Војводина.

„Набавком нове опреме значајно ће се унапредити  досадашњи рад, имаћемо  велики број дијагностичких и терапеутских могућности које ће бити на располагању нашим лекарима и тиме ће се у потпуности допринети ономе  што је најважније, а то је квалитетно лечење грађана Војводине.“, истакао је секретар Гојковић.

„У току 2017. године из средстава покрајинског буџета за набавку нове медицинске опреме издвојено је 622 милиона динара, за инфраструктурне пројекте за здравствене установе на територији Војводине опредењено је 859 милиона динара, што укупно значи да је Покрајинска влада  у здравствени систем Војводине, ове године пласирала скоро 1.500.000.000,00 динара. То показује колика је посвећеност Покрајинске владе на челу са председником Игором Мировићем да грађани Војводине имају што квалитетније и боље лечење.“, нагласио је секретар Гојковић.

Најављујући велики број пројеката који се приводе крају или се започиње са истим, доц. др Гојковића додао је,  да  након годину дана, Покрајински секретаријат за здравство полако испуњава три основна циља  којима  треба да тежи војвођанско здравство : што квалитетнија боља и суфистициранија опрема на којој можемо да пружимо максималну помоћ за наше оболеле и повређене суграђане, инфраструктурне обнове болница у Војводини и стално стручно усавршавање наших кадрова и пријем нових младих колега који треба да наставе оно што су наши учитељи и претходници започели.