Оспособљавање за саветодавни рад са породицама/ Бачка Прес br. 36.

Оспособљавање за саветодавни рад са породицама

31/05/2017 Око нас

30

Подели

Недавно обележен Светски дан породице, био нам је повод да о теми породичног здравља, породичних односа и значаја ове друштвене групе разговарамо са Валентином Нинић, психологом Опште болнице Врбас. Валентина Нинић похађа програм едукације „Системеске породичне терапије“. Након две године, учесници програма биће оспособљени за саветодавни рад са породицама, а након четири године, стећи ће звање породичног терапеута.

Породични саветник, нова услуга у систему здравствене и социјалне заштите, требало би да допринесе системском разумевању породице и стручнијем приступу у раду са породицом. Ово је од изузетног значаја, будући да су у свету, а и код нас, породице све више у кризи.

„Замисао овог програма није да породице стално имају терапеута, већ да он помогне члановима да на крају процеса буду терапеути сами себи и једни другима. Да их научи да сарађују. То је радикално другачији приступ, јер уместо да лечи сипмтоме болести, покушава да их неутралише. А чињеница је да су пацијенти са психичким тешкоћама већином они који су истргнути из миљеа породице“, поручује Нинић.

Проблеми у функционисању породице јављају се управо кад она више није способна да одговори на захтеве чланова и остварује функције због којих постоји. Тада говоримо о дисфункционалним породицама.

„Обично један од чланова породице буде симптом да у њој нешто не функционише. Та особа просто буде „заглављена“ у развоју породице, што опет зависи од тога у којој је породица развојној фази. Системски терапеут прати управо ту динамику и мрежу породичних односа и помаже члановима да њихова породица поново постане добро место за живот“, каже Валентина Нинић.

Функционална породица је она у којој сви њени припадници постижу оптималан развој, где постоји равнотежа емотивног и интелектуалног, где остварују циљеве које себи поставе, а који зависе од система вредности, животног циклуса и задовољења економских и културних потреба. Породица је, објашњава Нинић, природни систем који припада ширем друштвеном систему и има своје задатке – подизање и заштиту потомства, бригу за старе и улоге које остварује кроз животне циклусе.